Introdueix el teu codi de participació

Error al validar el codi

Et volem coneixer una mica més ...
Quines són les galetes que més t’agraden?

Crocant
 
Pralinet
 
Teula
 
Ametllat
 
Teula de Coco
 
Coco Choc
 
Neulet d'ametlla
 
Neulet de xocolata
 
Neulet Cafè
 
Neulet Coco
 
Neulet taronja
 
Neulet xoco taronja
 
Ventall
 
Ventall farcit xoco
 
Ventall farcit xoco taronja
 
Ventall doble xoco
 
Gràcies
per participar!


El teu codi s’ha registrat correctamentSi ets un dels guanyadors, contactarem amb
tu a través del teu correu electrònicMOLTA SORT!
 
Omple el formulari icomença a jugar!
Nom
Cognoms
Adreça
Població
CP
Correu electrònic
Telèfon
He llegit, entès i accepto la Normativa del Sorteig i la Política de Privacitat
Dono el meu consentiment per rebre la Newsletter de Trias Galetes-Biscuits, S.A. per correu electrònic tal com estableix la Llei LSSI/CE 34/2002.Informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat, cancel·lant la seva subscripció al Newsletter, enviant un e-mail a trias@triasbiscuits.com amb la paraula BAIXA.
  1. EMPRESA ORGANITZADORA
1. TRIAS GALETES-BISCUITS SA, CIF A-17057282, domicili a Ctra. de Sils, núm. 36, 17430 Santa Coloma de Farners (Girona), inscrita al Registre Mercantil de Girona, tom 211, foli 180, secció 8, fulla GI-3501, inscripció 15, i adreça electrònica trias@triasbiscuits.com (en endavant Galetes Trias).
2. Cada caixa de Galetes Trias incorpora una etiqueta que informa del sorteig i proporciona un codi. Seguint les indicacions de l’etiqueta l’usuari es registrarà a www.sorteigtrias.com, on podrà participar en el sorteig introduint el codi.
 
  1. PARTICIPANTS
1. El sorteig està obert a la participació de qualsevol persona física major d’edat amb residència a Espanya. La participació és gratuïta. No crea cap relació comercial ni obligacions diferents a les pròpies del sorteig entre la persona participant i Galetes Trias.
2. Cada persona pot participar tantes vegades com desitgi fent constar cada vegada un codi diferent. No obstant, amb independència del nombre de codis aportats, cada participant només podrà guanyar un dels premis mensuals. El guanyador d’un mes podrà participar en el sorteig del mes següent en les mateixes condicions que la resta de participants. Per optar als premis els participants hauran d’omplir el formulari de la pàgina web i acceptar les presents bases.
3. Galetes Trias podrà donar de baixa o desqualificar participants que incompleixen les normes del sorteig.
4. Les dades personals facilitades pels participants hauran de ser certes. Si algun participant facilita dades falses i resulta guanyador del premi perdrà el seu dret a obtenir-lo i no podrà tornar a concórrer en sortejos similars.
 
  1. PREMIS
1. Els premis del sorteig són trenta caixes especial 8 i un lot de productes Trias valorat en 30 €, que es sortejaran mensualment. Hi haurà un total de 31 guanyadors mensuals.
2. Els premis no podran ser objecte de canvi.
 
  1. CALENDARI DEL SORTEIG
1. El sorteig es realitzarà mensualment el  darrer dia del mes, entre tots els participants que hagin introduït els codis d’ençà de la data i hora de l’anterior sorteig.
2. Després de la realització del sorteig, Galetes Trias informarà als guanyadors per mitjà de missatge de correu electrònic o missatge sms[JM1] .
3. El premi es lliurarà a través de correu postal en un termini màxim de 15 dies després d’haver rebut el correu. Els guanyadors podran recollir el premi a la seva oficina de correus.
 
  1. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD),  vostè dona el seu consentiment exprés perquè les dades que ens facilita siguin incorporades en el Registre d’Activitats de Tractament del que és responsable TRIAS GALETES-BISCUITS, S.A., quina única finalitat és gestió administrativa de la realització del sorteig de productes, que es realitzarà en les dates, termes i condicions especificats a les bases.

Així mateix, l'informem de la possibilitat d’exercir els drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com altres drets, que pot consultar a la política de privacitat de la web www.triasbiscuits.com, dirigint-se per correu postal, adjuntant copia del DNI, al domicili de Galetes Trias, situat a Ctra. de Sils, núm. 36, de 17430 Santa Coloma de Farners (Girona) o mitjançant correu electrònic a trias@triasbiscuits.com.

 
  1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
1. La participació en el sorteig implica l’acceptació íntegra de les presents Bases. Els participants accepten els criteris dels organitzadors en la interpretació dels continguts de les bases i en la resolució de qualsevol dubte o incident.
2. Galetes Trias es reserva el dret de modificar aquestes bases. Correspon al participant consultar-ne el contingut abans d’enviar la seva participació. Galetes Trias quedarà eximida de tota obligació o compensació als participants, si per causa de força major o imperatiu legal s’hagués d’anul·lar o suspendre el sorteig. S’informaria d’aquesta anul·lació o suspensió als participants del sorteig mensual pendent de resoldre.
 


A TRIAS GALETES-BISCUITS, S.A. (en endavant TRIAS BISCUITS) treballem per oferir-li a través dels nostres productes i serveis la millor experiència possible. En alguns casos, és necessari recavar la informació per a aconseguir-ho. Ens importa la seva privacitat i creiem que hem de ser transparents al respecte.

Per això, i a efectes del previst al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (en endavant, "RGPD") relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la LLEI 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant, "LSSI"), TRIAS BISCUITS informa a l'usuari que, com responsable del tractament, incorporarà les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris en un fitxer automatitzat.

El nostre compromís comença per explicar-li el següent:

Es recullen les seves dades perquè l'experiència d'usuari millori, atenent els seus interessos i necessitats.

Som transparents amb relació a les dades que obtenim sobre vostè i la raó per la que ho fem.

La nostra intenció és oferir-li la millor experiència possible. Per això, quan utilitzem la seva informació personal ho farem sempre complint la normativa, i quan sigui necessari, sol·licitarem el seu consentiment.Entenem que les seves dades li pertanyen. Per tant, si decideix no autoritzar-nos a processar-les pot sol·licitar que deixem de tractar-les.

La nostra prioritat consisteix a garantir la seva seguretat i tractar les seves dades d'acord amb la normativa europea.

Si desitges obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades, consulti els diferents apartats de la política de privacitat que es troben a continuació:

¿Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Denominació social: TRIAS GALETES-BISCUITS, S.A.

Denominació comercial: TRIAS BISCUITS

Domicili social: Ctra. de Sils, 36 de 17430 Santa Coloma de Farners (Girona)

C.I.F.: A-17057282

e-mail: trias@triasbiscuits.com

TRIAS BISCUITS ha designat una persona de contacte interna com a coordinador de l’adaptació dins de la seva organització. Si vol fer una consulta amb relació al tractament de les seves dades personals, pots posar-se en contacte amb ell mitjançant el correu trias@triasbiscuits.com.

¿Quines dades personals recopilem?

Les dades personals que l'usuari pot arribar a proporcionar:

Nom, direcció i data de naixement.


Número de telèfon i adreça de correu electrònic.


Ubicació.


Informació relativa a pagaments i devolucions.


Adreça IP, data i hora en la que ha accedit als nostres serveis, navegador d'internet que utilitzi i dades sobre el sistema operatiu del dispositiu.

Qualsevol altra informació o dades que decideixi compartir amb nosaltres.


En alguns casos, és obligatòria la complementació del formulari de registre per accedir i gaudir de determinats serveis oferts a la web; així mateix, no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o participar en qualsevol de les promocions en les que es sol·licitin dades de caràcter personal.

¿Perquè i per a que tractem les seves dades?

A TRIAS BISCUITS tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb les següents finalitats:


Gestionar comandes o contractar algun dels nostres serveis, sigui online o a les tendes físiques.

Gestionar l'enviament de la informació que ens sol·licitin.


Desenvolupar accions comercials i realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com la gestió dels serveis oferts a través del lloc web i les tasques d'informació, podent realitzar valoracions automàtiques, obtenció de perfils i tasques de segmentació dels clients amb l'objecte de personalitzar el tractament conforme a les seves característiques i necessitats i millor l'experiència en línia del client.

Desenvolupar i gestionar els concursos, sortejos o altres activitats promocionals que es puguin organitzar.

En alguns casos serà necessari facilitar informació a les Autoritats o terceres empreses per motius d'auditoria, així com manejar dades personals de factures, contractes i documents per respondre a reclamacions de clients o de les Administracions Públiques.

Informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu registre com a usuari formaran part del Registre d'Activitats i operacions de Tractament (RAT), que s'actualitzarà periòdicament d'acord amb l'establert al RGPD.

¿Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

El tractament de les seves dades pot fonamentar-se en les següents bases legals:


Consentiment de l'interessat per a la contractació de serveis i productes, pels formularis de contacte, les sol·licituds d'informació o alta a e-newsletters.

Interès legítim pel tractament de dades dels nostres clients en accions de màrqueting directe i consentiment exprés de l'interessat per tot el relatiu a les valoracions automàtiques i elaboració de perfils.

Compliment d'obligacions legals per prevenció del frau, comunicació amb Autoritats públiques i reclamacions de tercers.

¿Quant temps conservem les seves dades?

El tractament de les dades amb les finalitats descrites es mantindrà durant el temps necessari per complir amb la finalitat de la seva recollida (per exemple, mentre duri la relació comercial), així com pel compliment de les obligacions legals que es derivin del tractament de les dades.

 

¿A quins destinataris es comuniquen les seves dades?

En alguns casos, només quan sigui necessari, TRIAS BISCUITS proporcionarà dades dels usuaris a tercers. No obstant això, mai es vendran les dades a tercers. Els proveïdors de serveis externs (per exemple, proveïdors de pagament o empreses de repartiment amb els que TRIAS BISCUITS treballi poden utilitzar les dades per proporcionar els serveis corresponents, sens perjudici d'això, no utilitzaran la informació per finalitats pròpies o per cessió a tercers.

TRIAS BISCUITS procura garantir la seguretat de les dades personals quan s'envien fora de l'empresa i s'assegura que els tercers proveïdors del servei respecten la confidencialitat i compten amb les mesures adequades per protegir les dades personals. Aquests tercers tenen l'obligació de garantir que la informació es tracta conforme amb la normativa de privacitat de dades.

En alguns casos, la llei pot exigir que es revelin dades personals a organismes públics o altres parts, només es revelarà el estrictament necessari per al compliment d'aquestes obligacions legals.

Les dades personals obtingudes també podran ser compartides amb altres empreses del grup.

 

¿On s'emmagatzemen les teves dades?

Amb caràcter general, les dades s'emmagatzemen dins de la UE. Les dades que s'envien a tercers que no pertanyen a la UE, ens assegurarem que ofereixin un nivell de protecció suficient, ja sigui perquè compten amb Normes Corporatives Vinculants (BCR) o perquè s'hagin adherit al “Privacy Shield”.

¿Quins drets l'assisteixen i com pot exercir-los?

Pot dirigir les seves comunicacions i exercir els seus drets mitjançant una petició en el següent correu electrònic: trias@triasbiscuits.com.

En virtut del que estableix l'RGPD pot sol·licitar:

Dret d'accés: pot demanar informació d'aquelles dades personals que disposem sobre vostè.

Dret de rectificació: pot comunicar qualsevol canvi en les seves dades personals.


Dret de supressió i a l'oblit: pot sol·licitar l'eliminació previ bloqueig de les dades personals.


Dret de limitació al tractament: suposa la restricció del tractament de les dades personals.


Dret d'oposició: pot retirar el consentiment del tractament de les dades, oposant-se al fet que se segueixin tractant.

Dret a la portabilitat: en alguns casos, pot demanar una còpia de les dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica per la seva transmissió a un altre responsable.Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: pot sol·licitar que no es prenguin decisions que es basin únicament en el tractament automatitzant, incloent-hi l'elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o afecti significativament a l'interessat.

En alguns casos, es podrà rebutjar la sol·licitud si sol·licita que s'eliminin dades necessàries per al compliment d'obligacions legals.

Així mateix, si ten alguna queixa sobre el tractament de les dades pot presentar una reclamació davant l'autoritat de protecció de dades.

¿Qui és el responsable de l’exactitud i veracitat de les dades facilitades?

L'usuari és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a TRIAS BISCUITS de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció. TRIAS BISCUITS es reserva el dret de finalitzar els serveis contractats que s'haguessin celebrat amb els usuaris, en cas que les dades que hagi facilitat siguin falses, incompletes inexactes o no estiguin actualitzades.

TRIAS BISCUITS no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació.

TRIAS BISCUITS es reserva el dret a actualitzar, modi car o eliminar la informació continguda en les seves pàgines web podent inclús limitar o no permetre l'accés a aquesta informació. S'exonera a TRIAS BISCUITS de responsabilitat enfront a qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per TRIAS BISCUITS sempre que procedeixi de fonts alienes a aquesta.

Així mateix, l'usuari certifica que és més gran de 14 anys i que posseeix la capacitat legal necessària per la prestació del consentiment respecte al tractament de les seves dades de caràcter personal.

¿Com tractem les dades personals dels menors d'edat?

En principi els nostres serveis no van dirigits específicament a menors d'edat. No obstant això, en el cas que algun d'ells es dirigeixi a menors de catorze anys, de conformitat amb l'article 8 del RGPD i l'article 7 de la LO 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), TRIAS BISCUITS exigirà el consentiment vàlid, lliure, inequívoc, específic i informat dels tutors legals per tractar les dades personals dels menors. En aquest cas, s'exigirà el DNI o altra forma d'identificació de qui presti el consentiment.

En el cas de majors de catorze anys podrà procedir-se al tractament de les dades amb el consentiment de l'usuari, exceptuant aquells casos en els quals la Llei exigeixi l'assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

¿Quines mesures de seguretat apliquem per protegir les seves dades personals?

TRIAS BISCUITS ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robament de les dades personals facilitades a TRIAS BISCUITS.

TRIAS BISCUITS no és responsable d’hipotètics danys o perjudicis que es poguessin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d'aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a TRIAS BISCUITS; de retards o bloquejos en l'ús del present sistema electrònic causats per de ciències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el Centre de Processos de Dades, en el sistema d'Internet o en altres sistemes electrònics, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de TRIAS BISCUITS. Això no obstant, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Enllaços a altres llocs web

En el lloc web www.triasbiscuits.com pot haver-hi enllaços a altres pàgines web. Al clicar en un d'aquests enllaços i accedir a un lloc web extern, la visita estarà subjecta a la política de privacitat d'aquell lloc web, quedant TRIAS BISCUITS desvinculada de qualsevol classe de responsabilitat sobre la seva política de privacitat.

¿Com utilitzem les cookies?

El lloc web de TRIAS BISCUITS utilitza cookies, als efectes d'optimitzar i personalitzar la seva navegació pel mateix. Les cookies són fitxers físics d'informació que s'allotgen en el terminal de l'usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l'usuari pel portal i optimitzar l'experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d'aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar a l'usuari.

No obstant això, si l'usuari no desitja que s'instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra Política de Cookies https://triasbiscuits.com/CA/20/politica-de-cookies.html.

¿Pot modificar-se la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat pot modificar-se. Et recomanem que revisis la política de privacitat amb certa periodicitat.